top of page
  • תמונת הסופר/תsigal bieber

יחסי מורה תלמיד- מוסד הגורו. הרצאה אלהיוגה 30.3.21

רננה- יציאה מסבל. פקחה את עיני, לימדה אותי לשחרר.

גלית לוין- מי אני, מה תכליתי. בעיטה להתחיל ללמד את הידע. הוציאה אותי מגבולותיי

גורו- מחושך לאור. הואר המסלק את החשיכה. מבורות לידע. למעש- בעל משקל... WEIGHTY ONE. זה אינו מורה רגיל המעביר מידע. גו- חושך. רו- אור

היחסים הללו הם הציר עליו מושתתת היוגה.
התלמיד- הוא השישיה. – עובר מהפך תודעתי מרפא ומשחרר. מחפש אמת.

יכול להדליק את האור, רק אם המנורה ספוגה בשמן (פרייה הארט)


הוא המיילד- לידה שנייה. או השלישית. עיבור, לידה מורה. זה שנותן את הוודה. דרך המילים- הצלילים.

חוקי מאנו- גורו חשוב יותר מ- 10 הורים. ההורים מעניקים רק קיום חומרי. הידע שנותן הגורו זו לידה ממשית משוחררת מזקנה ומוות.

השלישיה הקובעת- הורים וגורו.

ברהמצ'ארין- תלמיד בבית הגורו. חניכה. כ 12 שנים . סומך על שולחנו. מודלינג.

אופנישדות- ישיבה בסמוך, למרגלות. אינטימיות.

מסיר את מסווה הבורות מעיני התלמיד- מלמד אותו על עצמו. "מי שיש לו מורה- יודע"- המורה יודע לכוון התנסות ישירה טייטרה אופנישד. הגורו מהדהד את הקול הפנימי, את המורה הפנימי, את הברהמן. התלמיד חוזרת הביתה ונשאל- "מי אתה?" עליו להשיב, "אני הוא המוחלט". נטישת זהות קודמת (אני שגוי- הכרה וכל תכניה...)- שירות, תכלית.

האתה יוגה פרדיפיקה- נקבת הנחש המנומנמת מתעוררת בחסדו של הגורו. כל פרחי הלוטוס, הצאקרות, והפקעות נבקעים... ע"מ 59 מבוא להינדואיזם

ע"מ 98 התהליך עם הגורו.

כאשר האל כועס עליך- אתה יכול לקבל מפלט אצל הגורו. אך כשהגורו כועס עליך. אין לך מפלט..


סמביוזה- מפרים זה את זה- הגשמה של תכלית ופוטנציאל.

שני מפגשים מעירים- מאירים- רננה וגלית לוין. ידע משנה חיים. התנפצות המיתוס- האנושי שבמורה.

בעולם המודרני... דילמות ביחסים

ניצול מיני (קאוסטוב דסיקאשר, ג'ון פריינד, תלמידו של איינגר שחשפה אן טאפסט וול לאחרונה..)

נשים בעולם המודרני.

ביטול ה"אני" הישן.

תפקידו של המורה להתעורר אל הטבע האמיתי.


הגורו מלמד טכניקות- ב.ג. 4.34, 2.60, 3.26


מדיטציה- פיתוח קול פנימי. המשיכי לכוון, המשיכי להבחין. ביקורת פנימית.

קומארי-

מורה פוקח את העין השלישית

שאילת שאלות

התנסות ישירה

הד ועד


מורה לוקח אל המחוזות שהוא הגיע אליהם.

תכונות המורה- ניקיון הכלי, אותנטיות, כבוד, אגו2 צפיות

פוסטים קשורים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page