Ha Ilanot St 17
kfar ma'as
Israel

0544395748

סיגל ביבר יוגה תרפיה

מהמזרן לחיים

סיגל ביבר

 יוגה תרפיה

 

אין לאן ללכת , אין לאן לחזור...

Sigal Bieber

 

ברגע שנולדנו , נועדנו למות.

נתנו לנו סירה קטנה בדמות גופנו ונפשנו, ושלחו אותנו אל נהר החיים.

ואנחנו, מה אנחנו עושים ? מנסים לאלץ את הסירה לשוט לנהר אחר. 

לא מכירים את הנהר שלנו, ומכיון שלא קבלנו הוראות הפעלה לסירה, לא מכירים את הסירה. מה שגורם לכך שאנו לא משיטים ומטפלים בסירה שלנו כמו שצריך על מנת שתאפשר לנו שיט נינוח. ואז, במקום להסתכל על הנוף. לנווט בתוך הזרמים, אנחנו נאבקים בזרם. מיטלטלים על הגדות, שוקעים ובולעים מים. 

איזה מן קפטנים אנחנו? אפשר ליילל ולהתלונן שלא קבלנו ” מנואל“ ואפשר גם אחרת. האומנות היא לכתוב את הספר הזה.

אפשר להכיר את הסירה שלנו כדי להשיטה טוב יותר, אפשר להסכים ליעד הסופי, כדי ליהנות מהנוף שמסביב, כדי ליהנות מהדרך. אפשר להשיט את הסירה טוב יותר. להזינה בדלק הנכון, ללמוד לכוון את המפרשים על מנת ללכוד בתוכם את הרוח, להבין את מערכות ההפעלה שלה, של הגוף ושל הנפש. וכשהיא תשוט כמו שצריך, ללא תקלות, נתענג על כך שהסירה שלנו ואנחנו בתוכה, מגשימה את תכליתה. סירה נועדה להשיט. להשיט אותנו בנהר חיינו.

להשיט את הסירה משמעו לחיות. להבין שבסוף הזרם הזה יוביל אותנו אל הים ואז הנהר יפסיק. גדותיו ייעלמו.

אפשר לשרוף את הגשרים המקבעים אותנו אל הגדות אין בהם צורך יותר כדי לשוט. כדי לנוע, כדי להתקדם, כדי להתגשם, כדי לחיות.

”אין לאן ללכת , אין לאן לחזור“ שר משה בונן, ואני מוסיפה- אפשר לראות ...באמת לראות.

 

Come sail your ships around me And burn your bridges down We make a little history, baby Every time you come around 

 2015  © כל הזכויות  שמורות