Ha Ilanot St 17
kfar ma'as
Israel

0544395748

סיגל ביבר יוגה תרפיה

מהמזרן לחיים

סיגל ביבר

 יוגה תרפיה

 

ברכה לשבת ברוח הדהארמה

sigal biber

 

ברוך אתה בורא עולם

שהפלאת בנו את בריאתך

וטמנת חלקיק ממך בכל אחד מאיתנו,

בכל אחד מברואיך,

אבן יקרה.

וקידשת אותנו במצוותיך:

לאהוב ולחמול ולפתוח את ליבנו רחב,

ולהתבונן בעצמנו ובזולתנו בעיניים נדיבות,

כי שוכן אורך בתוכנו.

וציוות אותנו להדליק נר של שבת-

לשבות מכל מלאכה ולהסכים.

להסכים לראות את כל מה שיש,

להסכים להיות כל מה שיש.

ולנשוף ולהסיר לאור זה את

אבק הבורות, הסלידה, ההשתוקקות, הקנאה והפחד

המצטברים עלינו, מעמעמים את זהרנו וממסכים את ראייתנו.

לשבות מכל מלאכה שוב ושוב.

לראות ולדעת את הטוב הזה שבתוכנו

ולהרבותו בעולם.

כי אנחנו אהבה.

מי יתן וכל ברואיך יהיו מאושרים.

מי יתן וכל ברואיך יהיו בריאים.

מי יתן וכל ברואיך יהיו חופשיים מסבל על כל צורותיו וגווניו.

שבת שלום. אמן.


 2015  © כל הזכויות  שמורות